Nymark IL

Arbeidsfordeling og instrukser

Arbeidsfordeling og instrukser

Arbeidsinstrukser som følger av dette dokumentet er basert på den interne organisering og overordnede
ansvarfordeling som er nedfelt i Nymark IL sin lov og organisasjonsplan. Meningen med instruksene er å
avklare ansvarsforhold og arbeidsområder internt i klubben.

Nymark IL
Postadresse: Postboks 13, 5821 Bergen
Besøksadresse: Fredrik Stangsvei 14
post@nymarkil.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift