Nymark IL

Viktige skjema

Viktige skjema

Refusjonsskjema

Refusjonsskjema skal benyttes ved alle refusjoner av utlegg på vegne av Nymark IL. 

Skjemaet skal fylles ut på en fullstendig måte med navn, adresse og kontonummer.

Skjemaet skal dateres og signeres.

Alle bilag/kvitteringer skal vedlegges.

Utfylt skjema og bilag leveres til din gruppeleder.

Kilometergodtgjørelse og bompenger

Skjema for kilometergodtgjørelse og bompenger skal benyttes etter nærmere avtale med din gruppeleder. 

Skjemaet skal fylles ut på en fullstendig måte for å være gyldig, det vi si alle kolonner samt navn, adresse og kontonummer.

Navn på passasjerer skal fylles ut hvor det er relevant.

Skjema skal dateres og signeres.

Reiseregningskjema

Skjema for reiseregning skal benyttes ved kjøring på vegne av klubben utenfor Bergensregionen etter nærmere avtale med din gruppeleder.

Skjemaet skal fylles ut på en fullstendig måte, det vil si alle kolonner samt navn, adresse og kontonummer.

Skjemaet skal dateres og signeres.

Alle bilag/kvitteringer skal vedlegges.

Utfylt skjema og bilag leveres til din gruppeleder.

 

Nymark IL
Postadresse: Postboks 13, 5821 Bergen
Besøksadresse: Fredrik Stangsvei 14
post@nymarkil.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift