Nymark IL

Medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontingent og treningsavgift

Alle aktive utøvere i Nymark IL skal betale medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontingenten og treningsavgiften er personlig og innkreves forskuddsvis av klubben. 

Ved å betale medlemskontingent blir man medlem i Nymark IL. Medlemsskap i Nymark IL er en forutsetning for å kunne representere klubben i trening og kamp.

Medlemskontingentens størrelse samt treningsavgiften fastsettes årlig av klubbens årsmøte. 

Medlemskontingent og treningsavgift innkreves årlig normalt i løpet av mars/april.

Nymark IL benytter Spoortz AS sitt opplegg for medlemsarkiv og til innkreving av medlemskontingent/treningsavgift.

Klubben laster inn all nødvendig informasjon som danner grunnlag for fakturering, mens innbetalingene skjer til Spoortz AS som deretter overfører aktuelle beløp til Nymark IL. 

Eventuelle spørsmål rundt medlemskontingent/treningsavgift kan rettes til klubben via post@nymarkil.no eller på e-post adressen som står på mottatt giro.

Satser 2019

Medlemskontingent - alle medlemskategorier kr 300,-

Treningsavgift
Voksne aktive fotball                kr. 2000,-
Voksne aktive andre                 kr. 1800,-
Voksne trim/mosjon                 kr. 1000,-
Voksne støttemedlemmer        kr. 0
Ungdom (13-16 år)                    kr. 1300,-
Barn (6-12 år)                           kr. 700,- 


**Søskenmoderasjon                 kr. 200,- regnes av treningsavgiften

**Gjelder fra barn nr. 2 (full kontingent for første barn, reduksjon for barn 2 osv.) Omfatter søsken t.om 19 år                     

 

Nymark IL
Postadresse: Postboks 13, 5821 Bergen
Besøksadresse: Fredrik Stangsvei 14
post@nymarkil.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift