Nymark IL

Sportsplan

Sportsplan

Sportsplanen dekker fotballaktiviteten i Nymark IL og er utarbeidet av en arbeidsgruppe
nedsatt av hovedstyret. Gruppen har samarbeidet tett med herre-, dame-, barne- og
ungdomsgruppen.

Det forventes at alle som er involvert i det sportslige arbeidet i Nymark IL, enten som
trenere, ledere eller foresatte, etterlever klubbens verdier, mål og aktivitetsplaner som er
beskrevet i dette dokumentet. Som trener og leder i Nymark IL er du et stort forbilde og
rollemodell for spillerne. Det forplikter. Husk at spillerne kopierer deg. Det gir deg en unik
mulighet både på og utenfor treningsfeltet.

Sportsplanen er ikke ment å være et statisk dokument. Vi setter derfor pris på innspill fra alle
brukere av planen. Alle kommentarer og forslag til endringer rettes til Sportslig utvalg
v/sportslig leder. Basert på de innspill vi får, og de erfaringer vi høster, vil planen bli
oppdatert med jevne mellomrom.

En del områder er ikke dekket av planen. Det er blant annet forhold relatert til:

- Økonomi
- Administrasjon
- Anlegg
- Konkrete fotballøvelser

I et vedlegg til planen er det gitt henvisninger til hvor en kan finne aktuell informasjon om
ovennevnte og annen relevant informasjon om aktiviteten vi driver og om klubben generelt.
Som utgangspunkt for Sportsplanen har vi brukt Nymark IL sitt eget ”Veiledningshefte for
barne- og ungdomsgruppen” som ble utarbeidet i 1993, senest oppdatert i 2012. Vi har
også benyttet Strindheim I. L sin sportsplan som modell for planen.

Nymark 15.9.2006
Trond Dybevaag
Stig Herskedal

 

Denne utgaven er en revidert versjon basert på de sportslige erfaringer vi har høstet de seks
foregående år, samt de organisasjonsmessige endringer klubben har gått gjennom. I tillegg er
aktivitet knyttet til dommerne løftet ut og behandlet i et eget dokument. Arbeidet med denne
reviderte utgaven er i all hovedsak basert på innspill fra medlemmene i gruppestyrene.

Klikk på lenken til høyre for å laste ned hele sportsplanen.

 

 

Nymark IL
Postadresse: Postboks 13, 5821 Bergen
Besøksadresse: Fredrik Stangsvei 14
post@nymarkil.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift